Wyrazili zgodę

Pod przewodnictwem Jarosława Przygodzkiego obradowała dziś Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z zagranicą. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dla osób bezrobotnych. Wyrazili również zgodę na wykup gruntów pod budowę zbiornika małej retencji “Wierna Rzeka”.

Pod przewodnictwem Jarosława Przygodzkiego obradowała dziś Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z zagranicą. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dla osób bezrobotnych. Wyrazili również zgodę na wykup gruntów pod budowę zbiornika małej retencji “Wierna Rzeka”.

– Posiadamy kompletną dokumentacje oraz środki finansowe pozwalające na sfinalizowanie transakcji wykupu działek pod zbiornik Wierna Rzeka – mówił dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Janusz Kubiakowski – Mam nadzieję, że pozytywnie zaopiniują państwo projekt uchwały, co pozwoli na skrócenie czasu realizacji przedsięwzięcia.
Zbiornik małej retencji “Wierna Rzeka” na rzece Łososinie zajmie powierzchnię 40-50 ha. Rozpoczęcie prac planowane jest na 2009 rok.

W kolejnym punkcie posiedzenia wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk zapoznał zgromadzonych z proponowanymi kryteriami podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. – Szczególnie zależy nam na promowaniu zatrudnienia osób po 50 roku życia oraz tworzeniu miejsc pracy czy łagodzenia bezrobocia wśród rolników – zaznaczył wicedyrektor WUP.
Zasady podziału środków Funduszu Pracy zostały już pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Województwa. Radni przyjęli projekt jednogłośnie.
 
Podsumowano również X jubileuszową edycję konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości, przyznawaną przedsiębiorstwom i organizacjom za wdrażanie i doskonalenie nowoczesnych metod zarządzania przez jakość. Kapituła Konkursu pod przewodnictwem wicemarszałka Zdzisława Wrzałki przyznała 3 nagrody główne, które powędrowały do Doliny Nidy Sp.z o.o., Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Przynano także cztery wyróżnienia. Otrzymały je firmy: Elporem Sp. z o.o., Koneckie Zakłady Odlewnicze Spółka Akcyjna w Końskich, Zakład Metalowo-Kotlarski „SAS” oraz Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
Z okazji X-lecia istnienia Nagrody Kapituła przyznała także specjalne wyróżnienia dla: Wytwórczej Spółdzielni Pracy „SPOŁEM” – w kategorii wyróżniający się, identyfikowany z województwem produkt – Majonez Kielecki, Pilkington Polska Sp. z o.o. – w kategorii unikalna w skali europejskiej technologia oraz Targów Kielce Sp. z o.o. – w kategorii wyjątkowe, skuteczne zarządzanie rozwojem.

Na zakończenie spotkania Departament Rozwoju Regionalnego przedstawił informację na temat stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowany program Inwestycji Samorządu Województwa.