Mężczyzna w niebieskiej kurtce stoi na peronie obok pociągu

Wypełnij ankietę online, a pomożesz ulepszyć komunikację publiczną!

Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego opracował ankietę preferencji przewozowych. Ma ona na celu poznanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców województwa oraz użytkowników komunikacji zbiorowej dotyczących wyboru środka transportu i postulatów transportowych. Badanie to pozwoli na rozpoznanie aktualnych potrzeb transportowych oraz będzie miało wpływ na poprawę dotychczas świadczonych usług przewozowych.


Pozyskane w ten sposób informacje staną się ponadto punktem wyjścia do dalszej dyskusji związanej z funkcjonowaniem transportu, a zwłaszcza możliwych do podejmowania działań zmierzających do wzrostu udziału transportu publicznego, jak również jego efektywniejszego wykorzystania.

Ankieta do wypełnienia online dostępna jest na stronie internetowej: ankiety.swietokrzyskie.pro.

Formularz on-line ankiety pozostanie aktywny do 31 grudnia 2021 roku.