Mówi Marszałek Andrzej Bętkowski Obok Dyrektor Jacek Sułek

Wypromować regionalne marki

– To wielka szansa dla firm z naszego regionu, możliwość nawiązania bezcennych kontaktów i zaistnienia na światowych rynkach – tak zgodnie ocenili świętokrzyscy przedsiębiorcy, którzy uczestniczyli w zagranicznych misjach gospodarczych zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W czwartek, 3 listopada spotkali się oni z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim, by podzielić się swoimi spostrzeżeniami i przedstawić propozycje dalszej współpracy.

W ramach projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego “Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in” realizowanego przez Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu działający w Departamencie Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, w październiku zorganizowano dwie misje gospodarcze – na Międzynarodowe Targi Maszynowe MSV w Brnie oraz SIAL w Paryżu, które gromadzą przedstawicieli branży spożywczej. W tych dwóch ważnych branżowych wydarzeniach wzięli udział przedsiębiorcy z regionu świętokrzyskiego, dla których była to szansa na nawiązanie kontaktów handlowych i zapoznanie się z innowacjami w branżach – metalowej oraz żywnościowej.
W czwartek, 3 listopada uczestnicy misji mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami z marszałkiem województwa świętokrzyskiego – Andrzejem Bętkowskim.

– Cieszę się, że mogę poznać państwa branże, usłyszeć kilka słów o waszej działalności. Jestem przekonany, że przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i dzięki uczestnictwu w tak prestiżowych wydarzeniach targowych, będziecie mogli skutecznie konkurować z firmami zagranicznymi – podkreślił marszałek. – Samorządowi województwa świętokrzyskiego bardzo zależy na wspieraniu przedsiębiorczości i promowaniu regionalnych marek.

Uczestnicy czwartkowego spotkania zgodnie podkreślali, że organizacja misji gospodarczych była strzałem w dziesiątkę i co więcej – dobrze przysłużyła się do promocji ich produktów. A są to z jednej strony specjalistyczne obrabiarki, łożyska czy inne metalowe detale, z drugiej – smaczne krówki ze śliwką, wata cukrowa w pojemnikach czy żywność kompaktowa. Łączy je jedno – są nasze, świętokrzyskie.

– To były bardzo pracowite i owocne dni, podczas których odbyliśmy 170 rozmów z potencjalnymi kontrahentami – powiedziała Marzena Tkaczuk z firmy P.W. MAT Cukierki, która uczestniczyła w targach w Paryżu. – Takich bezpośrednich kontaktów nie zastąpi ani korespondencja mailowa ani rozmowy telefoniczne.

Uczestnicy targów spożywczych SIAL komplementowali przygotowane przez Urząd Marszałkowski 64-metrowe stoisko, które na tej potężnej imprezie było zauważalne i chętnie odwiedzane, a oferowane produkty doceniane za wysoką jakość. Jak podkreśliła Elżbieta Podraza z firmy AGROPOLE:

– Takie duże stoisko to jedyna szansa, żeby zaistnieć. Reprezentując różne gałęzie branży spożywczej, połączyliśmy siły, zaprezentowaliśmy się jako świętokrzyska drużyna. Razem na pewno możemy więcej.

Prowadzący spotkanie – Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju podkreślił, że choć projekt dobiega końca, to współpraca ze świętokrzyskimi przedsiębiorcami nie kończy się. W unijnej perspektywie na lata 2021 -2027 przyjmie ona nowe formy, ale regionalne firmy mogą wciąż liczyć na wsparcie w promocji swoich produktów na zagranicznych rynkach. Sukces październikowych misji gospodarczych dowodzi, że warto pokusić o organizację regionalnych stoisk na dużych branżowych targach.
Ta zapowiedź ucieszyła świętokrzyskich przedsiębiorców, bowiem jak podsumował Szymon Sieradzki z firmy Lyofarm – żeby dostrzec to, czego potrzebuje świat, trzeba tam być. Uczestnictwo w dużych wydarzeniach targowych to szansa na rozwój i wejście na nowe rynki.

Galeria zdjęć