Inauguracja Współpracy Partnerów W Ramach Projektu „dziś Uczeń – Jutro Student” (25)

Inauguracja współpracy partnerów w ramach projektu „Dziś uczeń – jutro student”

Braki specjalistów z wyższym wykształceniem technicznym oraz zmniejszające się zainteresowanie studiami na kierunkach technicznych wpłynęły na decyzję Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o konieczności podjęcia odpowiednich kroków, aby ograniczyć skalę problemu. Przedsięwzięciem, wpisującym się w tę politykę, jest projekt „Dziś uczeń – jutro student”, współfinansowany z funduszy europejskich, którego realizacja ma pochłonąć blisko 70 mln zł. Dziś w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej, zostały podpisane listy intencyjne dotyczące współpracy w ramach projektu finansowanego z programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027”.

W obecności Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego – Renaty Janik oraz Rektora Politechniki Świętokrzyskiej – prof. Zbigniewa Koruby, listy intencyjne w sprawie współpracy pomiędzy Liderem Projektu – Politechniką Świętokrzyską, a partnerami ze starostw powiatowych i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, podpisali reprezentanci wszystkich stron, zaangażowanych w realizację projektu.

– Jestem przekonana, że współpraca ze Starostami i Prezydentem Miasta Kielce – organami prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe – dla których rozwój młodych ludzi oraz zatrzymanie ich na ziemi świętokrzyskiej jest równie ważny jak dla Zarządu Województwa, umożliwi uczniom kontynuację nauki na studiach technicznych lub studiowanie nauk ścisłych na uczelniach wyższych, szczególnie tych świętokrzyskich. – mówi wicemarszałek Renata Janik. – Mam ogromną nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki oraz pozwolą w przyszłości na znalezienie przez młodzież dobrej pracy.

Podpisanie listów intencyjnych to kolejny krok na drodze do przygotowania i realizacji jednego z największych projektów edukacyjnych w historii regionu, z którego skorzystają uczniowie świętokrzyskich szkół średnich, zwłaszcza maturzyści przygotowujący się do studiów na kierunkach technicznych lub ścisłych. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach praktycznych na Politechnice Świętokrzyskiej i UJK (w laboratoriach, warsztatach, seminariach prowadzonych przez pracowników naukowych). Oczekiwanym efektem tych działań, sfinansowanych z funduszy unijnych, jest rozbudzenie u młodych ludzi zainteresowania inżynierią, technologią, przedmiotami technicznymi i matematyczno-przyrodniczymi, a także uzupełnienie już zdobytej przez nich wiedzy. Projekt ma być realizowany co najmniej do końca 2027 roku.