Andrzej Bętkowski, Marek Jońca, Tomasz Jamka Z Wstęgą W Rękach

Oddano do użytku wyremontowaną ulicę Sandomierską w Klimontowie

Zakończyła się przebudowa fragmentu drogi wojewódzkiej nr 758 – odcinka ulicy Sandomierskiej w Klimontowie. W spotkaniu związanym z oddaniem drogi do użytku uczestniczyli marszałek województwa Andrzej Bętkowski oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Tomasz Jamka i radny Sejmiku Paweł Krakowiak. W Klimontowie był również dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Jerzy Wrona.

Przebudowie poddano odcinek ulicy Sandomierskiej o długości blisko 1 kilometra. Prace polegały na poszerzeniu istniejącej jezdni do szerokości 7 metrów, budowie ścieżki pieszo-rowerowej i poszerzeniu istniejącego chodnika. Przebudowano także zatoki autobusowe i utworzono nowe miejsca postojowe dla aut, zmodernizowano zjazdy z drogi.

– Cieszę się, że pieniądze publiczne zostały odpowiednio wydatkowane i że inwestycja w sposób istotny poprawi komfort życia mieszkańców Klimontowa oraz komfort jazdy użytkowników dróg – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski. – To nie ostatnie zadanie drogowe, planowane na Ziemi Sandomierskiej – dodał marszałek.

Zadanie, którego ogólna wartość wynosi około 2 600 000 zł, sfinansowane zostało ze środków budżetu województwa świętokrzyskiego oraz otrzymało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2021 w kwocie 650 tys. zł. Dokumentację projektową wraz z nadzorem autorskim o wartości 60 tys. zł sfinansował Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie.

– Dla mieszkańców i dla przejeżdżających kierowców to inwestycja bardzo ważna i oczekiwana, ruch w tym miejscu jest rzeczywiście duży – podkreślił członek Zarządu Marek Jońca. – Zupełnie zmieniła się ulica po remoncie, jest bezpieczniejsza. Na dodatek zrealizowana inwestycja usprawni dojazd do położonej obok miejscowej targowicy, z której korzysta wiele osób.

-Kilometrowy odcinek drogi, po remoncie,  jest bardziej komfortowy dla użytkowników dróg i z pewnością bezpieczniejszy – dodał członek Zarządu Tomasz Jamka. – Staramy się i szukamy środków, by kolejne odcinki tej trasy również zostały zmodernizowane.

Generalnym wykonawcą inwestycji był „DROGOMEX” sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie. Roboty drogowe rozpoczęto w maju 2021 r., a zakończono w sierpniu 2022 r.

Galeria zdjęć