Otwarto Wyremontowaną Drogę Na Odcinku Z Sielpi Do Plennej (5)

Wyremontowana droga na odcinku z Sielpi do Plennej gotowa dla kierowców

Poprawa komfortu jazdy oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – taki efekt przyniosła wyremontowana droga wojewódzka nr 728 z Sielpi do Plennej, w gminie Radoszyce. Dziś oficjalnie otwarto oddany do użytku nowy, blisko trzykilometrowy odcinek drogi. W otwarciu uczestniczył marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka. 


– Wcześniej na tym odcinku wybudowaliśmy most, a teraz oddajemy wyremontowaną drogę, z nową nawierzchnią, zatokami, ścieżką rowerową. Remont poprawił bezpieczeństwo mieszkańców oraz uczestników podróżujących tranzytem – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, na terenie gminy Radoszyce. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 rozpoczyna się ok. 400 m za skrzyżowaniem z drogą krajową nr 74 w kierunku Łopuszna, a kończy się przed mostem na rzece Kozówce, wykonanym w 2021r.

W ramach zadania droga wojewódzka nr 728 została dostosowana do drogi dwupasowej dwukierunkowej do parametrów klasy technicznej G, a konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążenia ruchem dla kategorii ruchu KR5. Szerokość projektowanej drogi wynosi 7,00 m + opaski 0,5m na terenie niezabudowanym. Przebudowano system odwodnienia, przebudowano i wybudowano zatoki autobusowe, dobudowano chodniki, oraz odcinek drogi dla rowerów, wykonano zjazdy, przebudowano, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1449T (na Podlesie), wykonano wyspy kanalizujące ruch celem wydzielenia azyli dla pieszych i poprawy BRD, wykonano oświetlenie.

Całkowita wartość projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna” to prawie 20 mln zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego to 85 procent.