Wyróżnienie za realizację międzynarodowego programu edukacyjnego

Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie otrzymał w Kielcach wyróżnienie za przygotowanie najlepszego stanowiska wystawowego dotyczącego programu edukacyjnego Unii Europejskiej – eTwinning.

 Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie otrzymał w Kielcach wyróżnienie za przygotowanie najlepszego stanowiska wystawowego dotyczącego programu edukacyjnego Unii Europejskiej – eTwinning.

 W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się ostatnio Festiwal Programu „Uczenie się przez całe życie”, którego organizatorem było Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Szkoły z województwa świętokrzyskiego, które realizowały projekty międzynarodowe w ostatnich latach (Comenius, e-Twinning, Leonardo da Vinci), zaprezentowały swoje osiągnięcia. Za najlepsze stanowisko wystawowe w kategorii e-Twinning wyróżniono dyplomem między innymi Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie.

 We wrześniu tego roku szkoła ta przystąpiła do programu eLearning, którego celem jest wspieranie technologii informacyjno – komunikacyjnych w europejskich systemach edukacji. Kurzelowska szkoła zdecydowała się na tak zwany eTwinning, czyli „Łączenie i współpracę bliźniaczych szkół podstawowych i średnich w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli”.

 Efektem uczestnictwa w tym programie było między innymi nawiązanie kontaktów Kurzelowa ze szkołami z Portugalii, Słowenii i Włoch. Warto dodać, że projekt kurzelowskiej szkoły został już wyróżniony przez Centralne Biuro Akcji eTwinning w Brukseli.

 Źródło: www.echodnia.eu ; www.etwinning.net