Zaproszenie na szkolenie

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór pracowników samorządowych na bezpłatne szkolenie pt. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w świetle przepisów znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór pracowników samorządowych na bezpłatne szkolenie pt. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w świetle przepisów znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.

Pierwsze z cyklu szkoleń odbędzie się 10 grudnia br. w sali im. A. Bączkowskiego, w budynku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie w godzinach 11.00 – 16.00. Kolejne szkolenia z w/w zakresu zostaną zorganizowane w styczniu i lutym 2008 r., a informacje o tych szkoleniach zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 791) wprowadzone zostały nowe instrumenty ukierunkowane na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Zgodnie z nowymi przepisami, starostwa powiatowe będą uczestniczyć m.in. w udzielaniu osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na pojęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Szkolenie skierowane jest do pracowników, których obowiązki zawodowe związane są z realizacją zadań określonych w art. 12a, 26e i 26f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 ze zm.). O udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.


W sprawie szkolenia można kontaktować się z Wiesławą Kowalską (wieslawa.kowalska@mps.gov.pl, tel. 22 55 10 146) lub Ewą Łuba (ewa.luba@mps.gov.pl, tel. 22 55 10 195, fax 22 826 51 46)

Karta zgłoszeniową uczestnika szkolenia oraz program szkolenia można pobrać na stronie internetowej MPiPS.