Marszałek Andrzej Bętkowski podpisał dziś umowę z Janiną Kowalik

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach dla klimatu

Zmniejszenie zużycia energii, spadek emisji gazów cieplarnianych oraz wytwarzanie części energii elektrycznej z OZE – taki jest cel projektu „WSAP dla klimatu”. Marszałek Andrzej Bętkowski podpisał dziś umowę z Janiną Kowalik, rektorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

–  Inwestycja służyć będzie ochronie środowiska poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych oraz zastosowania przyjaznych i energooszczędnych rozwiązań technicznych . Szkoła będzie mogła odczuwać efekty tej modernizacji w formie oszczędności na energii – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Inwestycja zakłada termomodernizację budynku Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach, prace polegać będą na termoizolacji zewnętrznej ściany budynku, stropu zewnętrznego, wymianie stolarki okiennej, modernizacji instalacji grzewczej, wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED oraz instalacji zespołu urządzeń służących do wytwarzania energii z OZE.

WSAP dla klimatu otrzymał dofinasowanie w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Koszty całkowite projektu to: 888 806,94 zł, a wartość dofinansowania ogółem: 755 485,90 zł

Główne wskaźniki projektu:

  • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 11,88 MWh/rok,
  • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 642,33 GJ/rok;
  • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 733,77 GJ/rok;
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 80,31 tony równoważnika CO2/rok;
  • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1 szt;
  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1 szt.

 

Galeria zdjęć