Wznowiony nabór do programu „Czyste powietrze”

Wznowiony nabór do programu „Czyste powietrze”

Można ponownie składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu „Czyste powietrze” – na termorenowację domów i wymianę źródeł ciepła, podłączenia do sieci gazowej, do sieci ciepłowniczej, pomp cieplnych lub do odnawialnych źródeł energii – informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.


Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Wnioski można składać na: termorenowację domów i wymianę źródeł ciepła, podłączenia do sieci gazowej, do sieci ciepłowniczej, pomp cieplnych lub do odnawialnych źródeł energii. Wnioski można składać osobiście lub przez internet za pośrednictwem portalu beneficjenta.

Maksymalna kwota dotacji
Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki.
Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Formy dofinansowania:
Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
– wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
docieplenie przegród budynku,
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
– instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
Formy dofinansowania: pożyczka bądź dotacja.

Realizacja programu: lata 2018-2029

Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.

Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Warunek podstawowy: Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu. Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Od 1 stycznia dotacja otrzymana w ramach programu „Czyste powietrze” jest wolna od podatku – nie wlicza się w przychód, który wykazujemy w podatku PIT. Poza tym środki finansowe, które beneficjent poniesie na termomodernizację czy wymianę pieca, będzie mógł wliczyć w koszty uzyskania przychodu, czyli uzyska z tego zwrot podatku.

WSZYSTKIE INFORMACJE O PROGRAMIE DOSTĘPNE W PORTALU BENEFICJENTA

Lokalizacja