Wzory elektroniczne

W czerwcu 2007 roku weszło w życie rozporządzenie MSWiA w sprawie doręczania pism urzędowych w formie dokumentów elektronicznych, nakładające na administracje publiczną m.in. obowiązek tworzenia oraz wykorzystywania wzorów dokumentów elektronicznych.

W czerwcu 2007 roku weszło w życie rozporządzenie MSWiA w sprawie doręczania pism urzędowych w formie dokumentów elektronicznych, nakładające na administracje publiczną m.in. obowiązek tworzenia oraz wykorzystywania wzorów dokumentów elektronicznych.

Czym jest taki wzór, kto go tworzy, kto publikuje, kto może z niego korzystać?

Do czego tak właściwie są nam potrzebne wzorce dokumentów elektronicznych? Stowarzyszenie PEMI w materiale “Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego” podkreśla, iż jednym z ważniejszych powodów powstania centralnego repozytorium było zapewnienie identyfikacji dokumentów elektronicznych krążących w e-administracji.

 Przypomnijmy – wzory są tworzone przez podmioty takie jak urzędy gmin, starostwa powiatowe, ministerstwa. Po opracowaniu wzoru jest on wysyłany do MSWiA, gdzie po uzupełnieniu (nadaniu URI, weryfikacji) jest publikowany w ogólnie dostępnym repozytorium (www.crd.mswia.gov.pl). Każdy podmiot wytwarzający takie dokumenty powinien zgłosić do publikacji ich wzory.

 “Po opracowaniu wzoru ma miejsce proces kluczowy dla spójności i dostępności całego rozwiązania – publikacja wzorca. Pierwszym z etapów w publikacji jest nadanie wzorcowi unikalnego i jednoznacznego w skali całej e-administracji identyfikatora. Na jego podstawie interesanci i urzędy zawsze będą mogli jednoznacznie wskazać wzór, na podstawie którego został przygotowany dany dokument XML” – czytamy w materiale.

Jak zaznaczają autorzy opracowania, jest to jednak tylko pierwszy etap w procesie tworzenia e-administracji „interoperacyjnej”. “Interoperacyjność to nie tylko nadanie identyfikatora ale również zarządzanie tworzeniem „schemą XML” dokumentów elektronicznych, ujednolicanie nazewnictwa tagów XML’owych, ujednolicanie struktury dokumentów, upraszczanie procedur administracyjnych” – dodają.

Źródło: www.samorzad.pap.com.pl