Pomoc Techniczna zatwierdzona

Koszty administracyjne, wynagrodzenia, szkolenia – to tylko niektóre wydatki, jakie będą finansowane ze środków pomocy technicznej. 23 lipca 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Pomoc Techniczna. Jest to pierwszy polski program na lata 2007-2013 zatwierdzony przez Komisję.

Koszty administracyjne, wynagrodzenia, szkolenia – to tylko niektóre wydatki, jakie będą finansowane ze środków pomocy technicznej. 23 lipca 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

Jest to pierwszy polski program na lata 2007-2013 zatwierdzony przez Komisję. Zasadniczym celem programu jest zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji NSRO i programów operacyjnych na lata 2007-2013. Budżet Programu sięga 608 mln euro, z czego 516 mln euro pochodzi z EFRR. Z tych środków zostaną sfinansowane przede wszystkim działania związane z programowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną, promocją oraz audytem w ramach NSRO.

Większość środków pomocy technicznej wchłoną ministerstwa, urzędy marszałkowskie i wojewódzkie, a także inne instytucje zaangażowane we wdrażanie poszczególnych programów operacyjnych. Na szczęście większość wydatków na zakup materiałów biurowych, telefonów, kosztów związanych z promocją projektu, a także niektóre koszty osobowe są kosztami kwalifikowalnymi, a więc bez większych problemów będzie można uzyskać zwrot nawet 85 proc. ich wartości.

Źródło: www.samorzad.pap.com.pl