XII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Transmisja online

XII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Transmisja online

XII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 roku o godzinie 11:00 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach ul. Stefana Żeromskiego 12.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku – Pana Andrzeja Prusia.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
4. Wybór sekretarzy obrad.
5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi osoby fizycznej na Uchwałę Nr X/125/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. przyjmującą stanowisko Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie sprzeciwu wobec prób wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych oraz promocji tej ideologii w życiu publicznym:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Klubu Radnych PiS – p. Marka Bogusławskiego,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – p. Pawła Krakowiaka,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie XII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.