Laptop Podczas Obrad Komisji

Z obrad Komisji Zdrowia Sejmiku

Zdalnie – ze względu na obecną sytuację epidemiczną – obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obradom przewodniczył radny Waldemar Wrona. Radni zaopiniowali projekty uchwał dotyczące przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+”, oraz „Raportu z działań podejmowanych w 2020 roku w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020”. Zajęli się również opiniowaniem uchwały, która określa zadania, na które w tym roku zostaną przyznane pieniądze z PFRON.

Radni podczas obrad komisji opiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Dokument, wyznaczający kierunki rozwoju naszego regionu na najbliższą dekadę, poddawany był konsultacjom społecznym, swoją opinię wyrażali także specjaliści z zakresu ochrony środowiska, inspekcji sanitarnej, gospodarki wodnej, samorządowcy i organizacje pozarządowe. Wśród określonych strategicznych wyzwań rozwojowych znalazły się: ekologia, zmiany demograficzne, gospodarka, sytuacja urbanizacyjna oraz jakość życia w regionie.

Członkowie komisji zapoznali się z informacją z realizacji zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON w 2020 roku, a także zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z działań podejmowanych w 2020 roku w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020”. Określili również zadania, które mogą być finansowane w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny wybrano radnego Leszka Wawrzyłę do udziału w pracach Zespołu Konsultacyjno-Doradczego ds. Opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030.