Obradować będzie Młodzieżowy Sejmik Województwa

W sobotę, 27 marca o godz. 10.00 (w trybie zdalnym – w formie wideokonferencji) odbędzie się VI sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie VI sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 2. Wystąpienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Prusia.
 3. Zaprezentowanie logo Młodzieżowego Sejmiku. Wręczenie nagrody autorce zwycięskiego projektu wyłonionego w konkursie organizowanym przez Młodzieżowy Sejmik i Kancelarię Sejmiku.
 4. Stwierdzenie kworum.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja na temat organizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na terenie województwa świętokrzyskiego oraz Konkursu „Zostań Ambasadorem NSP2021” – wystąpienie przedstawiciela Urzędu Statystycznego w Kielcach.
 7. Informacja na temat ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego otwartego konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2021 roku – wystąpienie Pana Piotra Kisiela, zastępcy dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
 8. Informacja Prezydium Młodzieżowego Sejmiku oraz przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia utraty mandatów przez radnych MSWŚ.
 10. Zmiany w składach osobowych komisji tematycznych.
 11. Przedstawienie zasad głosowania na wiceprzewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku – Pani Marta Solińska-Pela, Dyrektor Kancelarii Sejmiku.
 12. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania:
  1.  zgłoszenie kandydatów,
  2.  wybór 3 członków Komisji Skrutacyjnej.
 13. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:
  1. zgłoszenie kandydatów,
  2. prezentacja kandydatów i przedstawienie list poparcia.
 14. Ustalenie terminu następnej sesji Młodzieżowego Sejmiku.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie VI sesji Młodzieżowego Sejmiku.

Osoby zainteresowane przebiegiem obrad, proszone są o kontakt z Kancelarią Sejmiku pod nr tel. 41 342 11 00 lub 41 342 19 44 celem uzyskania danych dostępowych do wideokonferencji.