sala obrad w Targach Poznańskich początek dyskusji

Z obrad Konwentu Marszałków Województw RP

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski uczestniczy w posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej, zorganizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Dyskusja toczy się w salach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Od grudnia 2022 r. przewodnictwo w pracach Konwentu Marszałków Województw RP przejęło województwo wielkopolskie. Dzisiejsze pierwsze posiedzenie w tym okresie odbywa się pod przewodnictwem Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego.

W obszarze dyskusji znalazła się kwestia bieżącej sytuacji na Ukrainie oraz możliwości polskiego uczestnictwa w powojennej odbudowie kraju. Głos zabrał m.in. ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz, a także Paweł Kurtasz, prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

O wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce w nowej perspektywie finansowej mówią dziś w Poznaniu: Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Younous Omarjee, poseł do Parlamentu Europejskiego przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej oraz Emma Toledano Laredo, dyrektor w Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Uwaga obradujących skupi się także na kwestiach ochrony zdrowia w kontekście prac nad zasadami funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej, która ma zacząć działać w 2024 r., zapewniając kompleksową opiekę onkologiczną w całym kraju, a poszczególne etapy leczenia mają przebiegać według ściśle określonych standardów, przy współpracy specjalistów różnych dziedzin. Informacje przedstawi Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. O finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ma mówić Filip Nowak prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Galeria zdjęć