Podczas Rozmowy

Otwarcie kampanii “Dołącz do nas, zostań policjantem”

Wicemarszałek Renata Janik wzięła udział w inauguracji kampanii społecznej “Dołącz do nas, zostań policjantem”, która ma na celu zachęcenie do wstępowania w policyjne szeregi oraz popularyzację roli policji w społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postaw społecznych jednoznacznie negujących przemoc. Uroczystość odbyła się w Oddziale Prewencji Policji w Kielcach.

– Służba w policji to wyzwanie, a jednocześnie ciekawa perspektywa i możliwość realizacji zadań, których myślą przewodnią jest pomoc drugiemu człowiekowi. Serdecznie gratuluję organizacji kampanii społecznej “Dołącz do nas, zostań policjantem”, której głównym celem jest upowszechnianie i popularyzacja roli policji w społeczeństwie. Wszystko po to, aby przybliżyć młodym ludziom służbę w policyjnym mundurze. Tego typu działania są niezwykle cenne, ponieważ pomagają młodzieży w wyborze własnej drogi życiowej i w podjęciu decyzji, co do ich przyszłego zawodu – zwróciła się do uczestników inauguracji kampanii wicemarszałek Renata Janik. – Należy podkreślić wszechstronność tej kampanii, która obok promowania służby w policji, popularyzować będzie wśród dorastających, młodych ludzi zasady poszanowania i przestrzegania przepisów prawa oraz zachęcać będzie do zdobywania wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zainteresowanie służbą w policji rośnie. W świętokrzyskim garnizonie służy blisko 3 tysiące funkcjonariuszy, którzy o każdej porze dnia i nocy czuwają nad bezpieczeństwem, pomagając innym i reagując na przejawy łamania prawa. Poprzez takie kampanie pokazujemy naszemu społeczeństwu, że policja stale zainteresowana jest rozwojem swojej formacji. To ważny sygnał dla mieszkańców świętokrzyskiego, których bezpieczeństwa będzie strzec coraz więcej policjantów. Wierzę, że dzięki tej kampanii młodzież dostrzeże zalety pracy policjanta, w której można znaleźć miejsce dla siebie, a umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli. Pamiętając, że służba w policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji, pragnę zapewnić, że samorząd województwa całym sercem wspiera kampanię świętokrzyskiej policji. A wszystkie osoby marzące o karierze w mundurze, ceniące wartość, jaką jest służba na rzecz bezpieczeństwa, serdecznie zachęcam do wstąpienia w policyjne szeregi – dodała Renata Janik.

Kampania “Dołącz do nas, zostań policjantem” będzie realizowana m.in. poprzez opracowanie materiałów promujących służbę w policji, współpracę funkcjonariuszy ze szkołami średnimi oraz świętokrzyskimi uczelniami wyższymi, w których będą się odbywały pokazy, prelekcje i wykłady oraz współpracę z urzędami pracy. Ponadto organizowane będą festyny, dni otwarte i inne przedsięwzięcia promujące służbę w policji.

Służbę w Policji może pełnić:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
  • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystający z pełni praw publicznych;
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;
  • podległy szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
  • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).