Obradował Świętokrzyski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej (17)

Obradował Świętokrzyski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej

W Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się wspólne, ostatnie w tej kadencji posiedzenie członków Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz przedstawicieli Grup Tematycznych, działających przy Komitecie. W posiedzeniu wzięli udział: wicemarszałek Renata Janik, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus i jej zastępca Arkadiusz Ślipikowski.

– Świętokrzyski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, któremu mam zaszczyt i przyjemność przewodniczyć, jest niezwykle ważnym organem wspierającym działania Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w procesie koordynacji i monitoringu rozwoju ekonomii społecznej. Niezmiernie się cieszę, że angażujecie się Państwo w prace na rzecz ekonomii społecznej – podkreśliła wicemarszałek Renata Janik. – Na przestrzeni ostatnich lat – szczególnie od 2016 roku – można zauważyć wyraźny rozwój sektora ekonomii społecznej w naszym regionie, przejawiający się m.in. w stale rosnącej liczbie podmiotów ekonomii społecznej. Było to możliwe m.in. dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Na rozwój ekonomii społecznej w minionej perspektywie unijnego dofinansowania popłynęły środki w kwocie blisko 27 mln zł. Zrobiono wiele, ale potrzeby są wciąż ogromne. Dlatego też w obecnym okresie finansowania z programu regionalnego na kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej przeznaczyliśmy kwotę aż 14 mln Euro tj. blisko 66 mln złotych. To ogromne środki. Mam nadzieję, że projekty na rzecz ekonomii społecznej sprawnie wejdą w fazę realizacji – dodała wicemarszałek, która wręczyła podziękowania dla członków Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Podczas spotkania Cezary Miżejewski, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, krajowy ekspert z obszaru polityki i ekonomii społecznej, współtwórca regulacji dotyczących ekonomii społecznej, spółdzielczości socjalnej i zatrudnienia socjalnego przedstawił tematykę „Założenia nowej perspektywy finansowej 2021-2027 w kontekście ekonomii społecznej na poziomie krajowym”. Wykład pt.: „Rozwój usług społecznych wyzwaniem dla samorządów i podmiotów ekonomii społecznej do 2030 roku” poprowadziła dr Izabela Rybka, socjolog, pracownik Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, konsultant regionalny w projekcie Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej SIRES II). A przedstawieniem najważniejszych założeń „Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej do 2030 roku” zajęła się Ewa Kiniorska, kierownik Oddziału Projektów i Funduszy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Świętokrzyski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej to organ wspierający działania Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w procesie koordynacji i monitoringu rozwoju ekonomii społecznej. Pełni funkcję opiniodawczą, konsultacyjną i doradczą oraz współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odpowiedzialnym za koordynację rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Komitet składa się z przedstawicieli:

  1. samorządu województwa
  2. samorządów lokalnych;
  3. sektora ekonomii społecznej, w szczególności przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego;
  4. nauki;
  5. biznesu;
  6. i innych instytucji działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Do najważniejszych zadań Komitetu należy m.in.:

  1. wyznaczanie wizji i kierunków rozwoju ekonomii społecznej,
  2. opiniowanie i rekomendowanie propozycji strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych mających znaczenie dla ekonomii społecznej,
  3. wspieranie działań na rzecz korzystnych rozwiązań prawnych w obszarze sektora ekonomii społecznej,
  4. kreowanie i promowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w województwie.