Z prac Sejmiku i Zarządu Województwa

W Kazimierzy Wielkiej Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego weźmie udział w uroczystym wprowadzeniu Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Jakuba Kosinia oraz w uroczystym wprowadzeniu Komendanta Powiatowego Policji w Pińczowie kom. Piotra Węglińskiego.

                                                                       ***

Z udziałem marszałka Adama Jarubasa odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu „Zielone Świętokrzyskie” – m.in. budownictwa pasywnego, odnawialnych źródeł energii i edukacji ekologicznej prowadzonej w ramach „Błękitnego pakietu”. Konferencja poprzedziła zaplanowaną na 23 września sesję Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, poświęconą ochronie środowiska i środowiskowym aspektom rozwoju województwa świętokrzyskiego.

                                                                       ***

Grzegorz Świercz, wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego przewodniczy posiedzeniu Komitetu Sterującego Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, którego przedmiotem będzie m.in. informacja o stanie realizacji zadań projektowych.

                                                                       ***

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym realizacji projektu „e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I”.

Źródło: Biuro Prasowe UM