Zielone Świętokrzyskie – sposób na zrównoważony rozwój

Zielone Świętokrzyskie – sposób na zrównoważony rozwój

Turystyka kwalifikowana, mikrobiogazownie, sadownictwo i warzywnictwo, budownictwo niskoenergetyczne, rolnictwo ekologiczne i odnawialne źródła energii to nasze smart specialisation i priorytety w obszarze ochrony środowiska sformułowane w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. O sposobach na zrównoważony rozwój podczas konferencji prasowej mówili marszałek województwa Adam Jarubas, Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UMWŚ oraz termodynamik dr Ludomir Duda.

– Program „Zielone Świętokrzyskie” wywodzimy ze stwierdzenia, że wręcz głupotą byłoby nie wykorzystywać tych zasobów przyrodniczych, rolniczych i energetycznych, które już mamy. Świętokrzyskie wyróżnia się bardzo dużym udziałem terenów chronionych, dużym udziałem rolnictwa w gospodarce i chcemy, myśląc o rozwoju, wykorzystywać te atuty. Promujemy zrównoważony rozwój i pokazujemy jakim motorem gospodarczym może być wykorzystanie zasobów natury. Zielone Świętokrzyskie to ma być pewien sposób myślenia  – mówi marszałek Adam Jarubas.

Zielone Świętokrzyskie to nie slogan, a fakt. 65% ogólnej powierzchni województwa to obszary przyrodnicze prawnie chronione. Pod tym względem zajmujemy pierwsze miejsce w kraju. Znajduje się tu park narodowy, 9 parków krajobrazowych, 72 rezerwaty przyrody, 21 obszarów chronionego krajobrazu i 40 obszarów Natura 2000.
– To olbrzymi potencjał przyrodniczy i krajobrazowy. Na terenach chronionych w takim stopniu ciężko jest żyć, ale okazuje się, że może to być też sposobem na życie. Wiele w tej kwestii robimy – mówi dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM  Sławomir Neugebauer – chodzi o cały szereg inwestycji, które już udało się zrealizować, na przykład, w obszarze budownictwa autonomicznego i pasywnego czy ograniczenia emisji powierzchniowych i które realizowane będą również w przyszłym okresie programowania. Tylko w ciągu jednego roku 2011/2012 zostało wybudowanych 1344 km sieci kanalizacyjnych i 470 km sieci wodociągowych. Naszą specjalnością są przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Na zadania związane z infrastrukturą ochrony środowiska wydaliśmy w regionie już ponad 1 mld zł unijnych środków – z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nadal jest wiele do zrobienia. Głównie w sferze edukacji. – Choć często posługujemy się pojęciem zrównoważonego rozwoju to w praktyce, jak pokazują badania, dla ogromnej większości społeczeństwa jest to pojęcie abstrakcyjne – mówi dr Ludomir Duda – podjęliśmy więc ogromny wysiłek edukowania na tym podstawowym poziomie. Do tej pory zostało przeszkolonych około 100 liderów edukacji ekologicznej. Każdy z tych liderów ma za zadanie przeszkolić 15 nauczycieli, którzy z kolei mają przeprowadzić zajęcia w przynajmniej dwóch klasach. Tym samym działaniem obejmiemy około 20 tysięcy dzieci w regionie.

Akcja prowadzona jest w ramach projektu edukacyjnego pn. „Niebieski Pakiet”, który skierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest poprawa stanu wiedzy oraz zmiana świadomości, postaw i zachowań w zakresie zmian klimatu oraz efektywności energetycznej.
– Młode pokolenie może być wspaniałym menagerem oszczędności w domu. Młodzi ludzie mogą być liderami, którzy pociągną za sobą rodziców – podkreśla marszałek Adam Jarubas.