Kongres Stowarzyszen Eventbg V04 768x402

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 11 GRUDNIA

W Best Western Grand Hotel z udziałem marszałka Andrzeja Bętkowskiego odbywa się Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych. Spotkanie przedstawicieli 3 sektora organizowane jest wspólnie przez samorząd województwa świętokrzyskiego, Narodowy Instytut Wolności oraz Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Kielcach. Gościem Kongresu jest wicepremier Piotr Gliński, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Kongres to wyjątkową okazją do dyskusji poświęconej systemowi zlecania realizacji zadań publicznych. Uczestnicy spotkania będą mogli uczestniczyć w warsztatach, przygotowanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Program spotkania: 

11:00 – 12:00 Otwarcie Świętokrzyskiego Kongresu Organizacji Pozarządowych

Wystąpienie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego

Wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego

Wystąpienie Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza

Wystąpienie Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności Wojciecha Kaczmarczyka

12:00 – 13:30 Debata „System zlecania zadań publicznych”

Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Mariusz Brelski – Specjalista polityki lokalnej, działacz organizacji pozarządowych

Marcin Jedliński – Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody, Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

Ks. Stanisław Słowik – Caritas Diecezji Kieleckiej

Prezentacja Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach

13:30 – 14:00 przerwa

14:00 – 15:30 blok szkoleniowy Szczepan Kasiński – ABC Fundraisingu Karol Izdebski, Miłosz Ukleja (Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) – Od pomysłu do projektu. Podstawy logiki projektowej Anna Szczerbata – Jak budować dobry wizerunek swojej organizacji

15:30 Zakończenie Kongresu

***

W Sandomierzu marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca wezmą udział w uroczystym podpisaniu umowy o współfinansowaniu Muzeum Okręgowego w Sandomierzu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Obecnie głównym organem prowadzącym Muzeum Okręgowe w Sandomierzu jest miasto, a partnerami: powiat sandomierski i samorząd województwa świętokrzyskiego.