Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 16 LIPCA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 16 LIPCA

972 609, 31 zł dofinansowania unijnego na rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej otrzymały gmina Słupia Konecka i gmina Stąporków. Umowy w tej sprawie podpisali z przedstawicielami samorządów marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Gminy w Słupi Koneckiej.

Projekty będą realizowane w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Gmina Słupia Konecka

Tytuł projektu: „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Słupia Konecka”. Całkowita wartość: 706 185,71 zł. Kwota dofinansowania: 494 330,00 zł Okres realizacji: 10.06.2019 r. – 15.11.2021 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia w obu placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia Konecka.

Img 3849

Gmina Stąporków

Tytuł projektu: „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Krasnej – Gmina Stąporków”. Całkowita wartość: 1 923 025,80 zł Kwota dofinansowania: 478 279,31 zł Okres realizacji: 01.10.2019 r. – 31.12.2020 r.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w Krasnej w Gminie Stąporków.

Img 3835

***

W Komendzie Powiatowej Policji w Jędrzejowie Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa będzie gościem obchodów Święta Policji.