Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 26 CZERWCA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 26 CZERWCA

Umowę na dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych dla sprawnej obsługi pacjentów w jednostkach organizacyjnych Caritas Diecezji Kieleckiej na terenie województwa świętokrzyskiego” podpisali dzisiaj z dyrektorem Caritas Diecezji Kieleckiej ks. Stanisławem Słowikiem, marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Bogusławski. Przedmiotem projektu jest wdrożenie elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w jednostkach organizacyjnych Caritas Diecezji Kieleckiej.

Img 9927
 

Zadanie realizowane będzie w ramach Działania 7.1 Rozwój e – społeczeństwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu: 3 173 057, 41 zł. Kwota dofinansowania: 2 697 098,79 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych w sektorze zdrowia. W ramach projektu wykonana zostanie infrastruktura teleinformatyczna i serwerowni, zakupiony zostanie sprzęt komputerowy m.in. serwer bazy danych, zestawy komputerowe, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, macierz dyskowa oraz zakupione zostanie oprogramowanie m. in. oprogramowanie systemowe, aplikacyjne, baza danych, e-usługi, oprogramowanie zabezpieczające. Przeprowadzone zostanie także wdrożenie oprogramowania, szkolenie pracowników, modernizacja strony internetowej, promocja projektu.

Okres realizacji: 14.08.2017 r. – 30.11.2020 r.

***

Pierwsze posiedzenie Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego VI kadencji odbędzie się dzisiaj o godz.12.00 w Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga (sala konferencyjna, II piętro). W pracach Komisji wezmą udział marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Bogusławski. W porządku obrad:

  1. Wręczenie nominacji.
  2. Ustalenie Regulaminu Pracy Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego.
  3. Dyskusja.
  4. Zamknięcie obrad i wyznaczenie terminu kolejnego posiedzenia.

Skład Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego VI kadencji:

Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku, Przewodniczący Komisji Odznaki

Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa

Mieczysław Gębski – przedstawiciel Sejmiku, Wiceprzewodniczący Sejmiku

prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński – Rektor Politechniki Świętokrzyskiej

prof. dr hab. Jacek Semaniak – Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr inż. Krzysztof Orkisz – Prezes Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach

Jerzy Kolarz – Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

Robert Jaworski – Prezes Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

Andrzej Swajda – przedstawiciel Sejmiku – Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego

Jan Maćkowiak – przedstawiciel Sejmiku, Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej

Marek Bogusławski – przedstawiciel Sejmiku, Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Henryk Milcarz – przedstawiciel Sejmiku, Wiceprzewodniczący Sejmiku

Stanisław Nyczaj – Prezes Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich

Sławomir Micek – Wiceprezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Kieleckiego

Maciej Lis – Przewodniczący Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób Represjonowanych z Okresu II Wojny Światowej

Marcin Perz – Prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.

Barbara Zamożniewicz – Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

***

W Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach (godz. 14.00) odbędzie się uroczyste zamknięcie XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych – Świętokrzyskie 2019. Podsumowane zostanie to, co od 29 marca do 26 maja działo się na świętokrzyskich arenach sportowych, w 10 miastach regionu (a także w Krakowie i Wieliczce, gdzie ze względów na specyfikację obiektów, odbyła się część zawodów).
W 20 dyscyplinach, rywalizowało ponad 3500 zawodników z całej Polski. Gościem uroczystości będzie
Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa.