Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 3 PAŹDZIERNIKA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 3 PAŹDZIERNIKA

W Wiśniówce koło Kielc otwarte zostało Centrum Opieki i Pielęgnacji. Gościem wydarzenia była wicemarszałek Renata Janik. Placówkę przygotowała i wyposażyła Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach projektu „Utworzenie Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji osób niepełnosprawnych i Seniorów w aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka) z poszerzeniem oferty mieszkań wspieranych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie unijne to ponad 5 mln zł.

Pomoc i opiekę znajdzie w niej 30 osób starszych i niepełnosprawnych, zamieszkujących gminy Masłów, Kielce i Zagnańsk. Seniorzy będą mogli skorzystać z rehabilitacji, terapii zajęciowej i dziennej opieki. Działać będzie także wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. W przyszłości w budynku w Wiśniówce Caritas Diecezji Kieleckiej zamierza także uruchomić mieszkania chronione.

***

Studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach rozpoczęli nowy rok akademicki. Gościem uroczystej inauguracji była wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

Img 0374

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. Jacek Semaniak podkreślił, że tegoroczna inauguracja roku akademickiego jest wyjątkowa, bo to jubileuszowy 50. rok akademicki w historii uczelni. Podziękował wszystkim, którzy w tym czasie przyczynili się do jej rozwoju i przekształcenia w uniwersytet. W latach 2007-2019 dzięki zaangażowaniu środków unijnych w łącznej kwocie 500 mln zł udało się wybudować nowoczesny kampus, rozbudowano tez infrastrukturę informatyczną, zakończono rozbudowę lub modernizację wielu wydziałów, a ostatnio – budowę nowej siedziby Wydziału Humanistycznego.

– Rozbudowa i nowoczesne wyposażenie uniwersytetu nie jest celem samym w sobie. Umożliwia rozszerzenie oferty kształcenia o nowe kierunki studiów, które wraz z powiązanymi z nimi badaniami naukowymi tworzą wieloprofilowy wizerunek naszej uczelni – podkreślał rektor uczelni prof. Jacek Semaniak.

– Samorząd województwa świętokrzyskiego chce wspierać uczelnie. W tym roku objęliśmy wsparciem kierunek lekarski, który jest bardzo bliski nam wszystkim, bo zdrowie mieszkańców jest najważniejsze. Lekarzy brakuje i bardzo chcemy, żeby jak najwięcej młodych ludzi kształciło się w tym kierunku – mówiła wicemarszałek województwa Renata Janik. Przypomniała, że po raz pierwszy w tym roku samorząd województwa przyznał specjalne stypendia dla studentów medycyny, którzy po skończeniu nauki zdecydują się pracować w świętokrzyskich szpitalach. Wśród 31 stypendystów jest 20 studentów UJK.

W inauguracji uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele Kościoła, środowisk akademickich, samorządów i instytucji.

Poseł Michał Cieślak w imieniu wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina na ręce rektora uczelni przekazał symboliczne czeki na łączną kwotę prawie 28 mln zł, z przeznaczeniem na projekty rozwojowe.

Obecnie na uniwersytecie uczy się 12 200 studentów, w tym 4 210 na pierwszym roku. Kształcenie odbywa się na 49 kierunkach studiów, z których 28 jest prowadzonych na poziomie magisterskim. W tym roku uczelnia uruchamia pięcioletnie studia magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, studia II stopnia w zakresie wychowania fizycznego, studia I stopnia w zakresie logopedii oraz rachunkowości i finansów w filiach w Piotrkowie Trybunalskim i w Sandomierzu.

***

Rok Akademicki 2019/2020 uroczyście rozpoczęli także Uniwersytety Trzeciego Wieku w Chęcinach i Morawicy. Gościem wydarzeń była wicemarszałek Renata Janik.