Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego przez Stowarzyszenie FUN SPORT Kielce w Kielcach na realizację zadania publicznego pn. Cykl turniejów eliminacyjnych do Świętokrzyskiego Mini Volley Cup

Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego przez Stowarzyszenie FUN SPORT Kielce w Kielcach na realizację zadania publicznego pn. Cykl turniejów eliminacyjnych do Świętokrzyskiego Mini Volley Cup
FUN_SPORT_Kielce

Publikowana oferta poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczna na adres:

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Ul. Paderewskiego 34 A
25-502 Kielce
fax 41 344 36 11
e-mail: est.sekretariat@sejmik.kielce.pl