Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza nauczycieli do szkoły profilaktyki onkologicznej

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza nauczycieli do szkoły profilaktyki onkologicznej

Świętokrzyskie Centrum Onkologii po raz siódmy zaprasza nauczycieli z całego województwa świętokrzyskiego do swojej szkoły profilaktyki onkologicznej. Ponad 100 pedagogów uczestniczyło 2 października w inauguracji VII edycji programu Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.


– Sami onkolodzy nie wygrają walki z rakiem. Potrzebujemy sojuszników w postaci rodziny i nauczycieli, aby wychować młodych ludzi na zdrowe społeczeństwo, w myśl przysłowia „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” – mówił do nauczycieli profesor Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Podkreślił, że uwarunkowania genetyczne stanowią tylko 10 procent w chorobach onkologicznych. – Aż 80 procent zależy od naszych codziennych wyborów, naszego stylu życia, odżywiania, aktywności fizycznej. Dlatego działania w kierunku budowy świadomości zdrowotnej należy prowadzić od najmłodszych lat – przekonywał.
W programie Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, realizowanym od siedmiu lat przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, uczestniczy co roku około 100 szkół i placówek szkolno – wychowawczych z całego województwa świętokrzyskiego. Nauczyciele, którzy zgłoszą swój akces do programu, otrzymują bezpłatnie materiały edukacyjne, gotowe scenariusze zajęć, przygotowane przez specjalistów z ŚCO i ŚCDN. W oparciu o nie prowadzą lekcje profilaktyki onkologicznej, ucząc dzieci i młodzież czujności onkologicznej i samoobserwacji swojego organizmu, prawidłowego odżywiania, zdrowego stylu życia.
– To bardzo wartościowy program, pozwalający na zorganizowanie ciekawych zajęć, zarówno nauczycielowi biologii, wychowania fizycznego czy matematyki. Nauczyciele zdobywają tu wiedzę, którą dzielą się potem z uczniami i rodzicami. Każda wywiadówka, akademia czy okazjonalne spotkanie szkolne są dobrą okazją, żeby promować zdrowy styl życia – mówi Jacek Wołowiec, dyrektor ŚCDN.
Jak informuje Jadwiga Zapała, specjalista promocji zdrowia z Zakładu Profilaktyki Onkologicznej ŚCO i zarazem koordynator programu, w ubiegłej edycji uczestniczyło ponad 14 tys. uczniów, 1658 nauczycieli i prawie 5 tys. rodziców z województwa świętokrzyskiego. Współpraca w programie Szkoły promującej zalecenia EKWzR skutkowała również lepszą dostępnością do badań profilaktycznych – do szkół, w których odbywały się spotkania edukacyjne dla rodziców, przyjeżdżał cytobus ŚCO, aby panie mogły wykonać bezpłatnie badanie cytologiczne.
– W tej edycji chcemy położyć nacisk na jeszcze szerszą pracę ze środowiskami lokalnymi, będziemy zachęcać do aktywnego spędzania wolnego czasu, a także sygnalizować nowe zagrożenia związane z używkami, e- papierosami – zapowiada Jadwiga Zapała.

Nabór szkół do VII edycji programu trwa do 30 października. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: jadwigaza@onkol.kielce.pl
Patronat honorowy nad programem objął Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Galeria zdjęć