Z prac Zarządu Województwa

Funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice dotyczyć będzie spotkanie marszałka Adama Jarubasa z prezesem Strefy Cezarym Tkaczykiem.