Z prac Zarządu Województwa

„Małe Ojczyzny w Górach Świętokrzyskich” pod takim tytułem w Kielcach odbywa się dwudniowa impreza o charakterze edukacyjno – artystycznym. Organizatorami tego wydarzenia są: Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rada Programowa Oddziału TVP w Kielcach. O godz. 12.00 w Filharmonii Świętokrzyskiej odbędzie się konferencja „Telewizja w regionie – filmowy głos społeczności lokalnej”, w której weźmie udział marszałek Adam Jarubas.

Spotkania „Małe Ojczyzny w Górach Świętokrzyskich” są imprezą o charakterze edukacyjno-artystycznym, której celem jest inicjowanie praktycznych przedsięwzięć środowisk związanych z mediami regionalnymi, zmierzających do ożywiania i upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Towarzyszące wydarzeniu warsztaty filmowe, prowadzone przez twórców związanych z ideą „Małych Ojczyzn”, służyć mają aktywizacji młodzieży akademickiej oraz adeptów dziennikarstwa zainteresowanych propagowaniem dorobku swojego regionu. Inspiracją zarówno dla spotkań panelowych, jak i warsztatowych są pokazy filmów dokumentalnych z cyklu „Małe Ojczyzny”, realizowane przez Telewizję Polską. Honorowym gościem imprezy jest prof. Michał Bogusławski – twórca i kierownik artystyczny cyklu, wybitny polski dokumentalista, wieloletni członek Rady Etyki Mediów, zaangażowany w propagowanie idei małych ojczyzn i podnoszenie standardów etycznych zawodu dziennikarskiego.

W Targach Kielce marszałek Adam Jarubas oraz członkowie Zarządu Województwa: Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak będą gośćmi gali podczas której wręczone zostaną nagrody w Rankingu Największych Firm w Województwie Świętokrzyskim „Złota Setka”.

W Zawichoście członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski będzie gościem uroczystych obchodów 60 – lecia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości: Ciszyca Kolonia, Ciszyca Górna, Ciszyca Dolna, Ciszyca Przewozowa, Ostrów, Leśne Chałupy, Dorotka, gmina Tarłów” oraz „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Czekarzewice Pierwsze i Czekarzewice Drugie, gmina Tarłów” to dwie inwestycje, które zakończyła realizować gmina Tarłów. W uroczystym oddaniu zadań weźmie udział Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

Źródło: Biuro Prasowe UM