Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 5 GRUDNIA

Z udziałem wicemarszałek Renaty Janik i członków Zarządu Województwa Marka Jońcy i Marka Bogusławskiego obradują Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 8:30 (sala 202, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)

Porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok.
 3. Wyjaśnienia dotyczące sposobu wykonania zaleceń z przeprowadzonego audytu w Wojewódzkim Domu kultury w Kielcach.
 4. Przyjęcie informacji z realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”.
 5. Przyjęcie informacji z realizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych ŚWIĘTOKRZYSKIE 2019.
 6. Przyjęcie informacji z realizacji projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” („e-Pracownie WŚ”), współfinansowanego w ramach RPOWŚ 2014-2020.
 7. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2020 r.

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, godz. 12:00 (sala 202, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)

Porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany składu komisji konkursowej powołanej Uchwałą Nr XI/149/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze zmienionego Uchwałą Nr XIV/195/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2019 roku.
 4. Informacja dotycząca projektu ,,Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego’’ realizowanego w ramach RPOWŚ 2014-2020.
 5. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2020 r.

Komisja Samorządu Terytorialnego, godz. 14:00, (sala 202, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)

Porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok.
 3. Informacja dotycząca Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego.

***

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach uruchamia Hostel z miejscami dla 14 osób wychodzących z uzależnienia od alkoholu. Placówka powstała w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ulicy Mielczarskiego w Kielcach. W uroczystym otwarciu Hostelu weźmie udział wicemarszałek Renata Janik.

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach na realizację projektu „Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego” otrzymało dofinansowanie unijne w wysokości 2 425 883, 70 zł. Koszt całkowity projektu to 2 623 883, 70 zł.

Pobyt w Hostelu ma pomóc osobom uzależnionym od alkoholu wytrwać w trzeźwości poprzez szereg działań pozwalających na ponowne przystosowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie m. in.: konsultacje psychologiczne i psychiatryczne, terapia grupowa i indywidualna, warsztaty informatyczne i kulinarne, socjoterapia i animacja czasu wolnego, doradztwo zawodowe.

***

Marek Jońca, członek Zarządu Województwa będzie gościem Klastrowego Forum Biznesowego, które 5 – 6 grudnia odbywać się będzie w Best Western Grand Hotel Kielce. Spotkanie szkoleniowo-konferencyjne połączone z obradami Rady Klastra to okazja do spotkania się członków Klastra i połączenia części szkoleniowo-konferencyjnej z obradami działów Klastra, Rady Ekspertów, jak i całej Rady Klastra. W części merytorycznej konferencji będą zawarte elementy szkoleniowe, jak i biznesowe w postaci spotkań B2B – bussines mixer. Poruszane zagadnienia będą dotyczyć spraw finansowania inwestycji związanych z branżą, a także wdrożenia nowego systemu elektronicznej ewidencji odpadów w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.