Spotkanie Wigilijne W Domu Polski Wschodniej W Brukseli Widok Ogólny (zdjęcie Zbiorowe) (16)

Uroczyste kolędowanie w Domu Polski Wschodniej

Marszałek Andrzej Bętkowski wziął udział w uroczystym spotkaniu wigilijnym i jednocześnie 10-leciu Domu Polski Wschodniej w Brukseli. We wspólnym kolędowaniu uczestniczyło ponad 100 osób.

Spotkania w Domu Polski Wschodniej cieszą się dużym powodzeniem. Wśród gości znaleźli się: Artur Orzechowski – ambasador RP w Królestwie Belgii, Jacek Grabowski – konsul generalny RP w Królestwie Belgii, Iwona Wojtczak – zastępca przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej, posłowie do Parlamentu Europejskiego – Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Bogdan Rzońca, Jarosław Kalinowski, Tomasz Frankowski. W 2019 roku Województwo Świętokrzyskie koordynowało pracę Domu Polski Wschodniej. Podczas spotkania marszałek Andrzej Bętkowski przekazał kierowanie pracami Domu marszałkowi województwa warmińsko – mazurskiego Gustawowi Markowi Brzezinowi.