Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Funduszy unijnych, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 dotyczyć będą spotkania Kazimierza Kotowskiego, członka Zarządu Województwa z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Marcelim Niezgodą oraz z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa Tadeuszem Nalewajkiem.

                                                                     ***
W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbędzie się Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Lotnisko Kielce”. Obradom przewodniczył będzie członek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak.