Kazimierz Kotowski na sesji w Ożarowie

Kazimierz Kotowski na sesji w Ożarowie

We wtorek odbyła się w Ożarowie sesja Rady Miejskiej, w której wziął udział członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski. Pogratulował samorządowi realizacji olbrzymich inwestycji za środki unijne przekazane za pośrednictwem województwa i złożył życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy.

Kazimierz Kotowski podziękował samorządowi za wspólne działania, wspólną realizację olbrzymich inwestycji, rozpoczęcie przebudowy drogi od Ostrowca do Ożarowa, rewitalizację osiedla Wzgórza w Ożarowie,  rewitalizację Lasocina, przebudowę sieci wodociągowej, budowę kanalizacji. – Dobrze określiliście swoje potrzeby, realnie, z uwzględnieniem możliwości finansowych – powiedział. –  Nowe projekty już mogą być realizowane na przełomie 2014/2015. Teraz nastawiamy się na postęp, nowe sposoby badań, łączenie projektów z wizjami ośrodków naukowych.
Kazimierz Kotowski przypomniał, że w tym roku mija 25 lat zmian społecznych i politycznych, 15 lat przystąpienia do NATO, 10 latu do Unii Europejskiej. – W 1990 r. nastąpiła zmiana funkcjonowania samorządności – podkreślił. – Pamiętajmy o istocie samorządu, co jest bardzo ważne. Samorząd to jest tworzenie założeń, myśli, planów w oparciu o wspólne wnioski, nie na zasadzie: mnie wybrali i sam będę sobie rządził.  Dlatego tam, gdzie są rozmowy, gdzie jest dialog, dużo zadań jest realizowanych i zawsze znajdują się środki na rozwiązanie, bo wszyscy, którzy w tym uczestniczą, chcą pomóc.

Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher podziękował Kazimierzowi Kotowskimu za współpracę, wspólne prowadzenie dialogu i uzgadnianie zadań.