Zdolni z kapitalnymi stypendiami

Zdolni z kapitalnymi stypendiami

Rekordowa liczba 345 świętokrzyskich uczniów otrzyma w tym roku stypendia dla uzdolnionej młodzieży z unijnego programu Kapitał Ludzki. W podsumowaniu szótej edycji regionalnego programu stypendialnego uczestniczyli członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, dyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Krzysztof Domagała  oraz zastępca dyrektora Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego UMWŚ Jerzy Środa.

– Każdy stypendysta otrzyma po 3600 zł wsparcia. Te pieniądze zwiększają szansę, aby poszerzać swoje horyzonty, doskonalić swoją wiedzę, korzystać z dodatkowych pomocy dydaktycznych. Jest to rekordowa edycja. Do 345 uczniów trafi ponad 1,2 mln zł. Ten program to ogromny sukces, który będziemy chcieli powtórzyć w kolejnych latach w ramach nowego okresu programowania – mówił Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa.

 

„Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego”  jest skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych, którzy odnoszą sukcesy w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, a jednocześnie sytuacja materialna ich rodzin nie pozwala im w pełni rozwijać swoich zainteresowań. Jak trafnie zauważył Krzysztof Domagała, dyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, które wdraża program stypendialny, przyznanie stypendiów to nie tylko pomoc, ale też promocja tych najlepszych, mających trudniejsze warunki materialne.

Tegoroczna edycja to nie tylko rekordowa liczba przyznanych stypendiów, ale także rekordowy wynik osiągnięty przez Konrada Komisarczyka z II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Końskich. Uczeń, który znalazł się na I miejscu listy rankingowej stypendystów zdobył 112 punktów za wyniki w nauce osiągając tym samym najwyższy rezultat w ramach wszystkich sześciu edycji regionalnego programu stypendialnego. Świętokrzyski prymus podkreśla, że drogą do sukcesu jest wiara we własne możliwości oraz systematyczna praca. Jest laureatem olimpiad matematycznej i informatycznej i z tymi dziedzinami chce związać swoją przyszłość.

Regionalny program stypendialny realizowany jest przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego od 2008 roku. W ciągu sześciu edycji programu wsparciem zostało objętych 1300 świętokrzyskich uczennic i uczniów, a łączna wartość stypendiów to ponad 4,7 mln zł.