Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego spotkali się z przedstawicielami Forum Gospodarczego i kieleckich uczelni, z którymi rozmawiali na temat współpracy i realizacji zadań w nowym okresie programowania 2014 – 2020.

 
                                                               ***
W Kostomłotach marszałek Adam Jarubas uczestniczył będzie w spotkaniu z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

                                                               ***
Wicemarszałek Grzegorz Świercz będzie gościem obchodów Święta Strażaka w Ostrowcu Świętokrzyskim.

                                                              ***
W Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczestniczy w spotkaniu z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. W czasie uroczystości Prezydent RP wręczy odznaczenia państwowe. Odbędzie się też podsumowanie akcji „Majówka z Polską” oraz wręczone zostaną Nagrody Obywatelskie Prezydenta RP.

W Warszawie odbywa się także dzisiaj Zhejiang (China) – Poland Matchmaking Forum. Wydarzenie organizowane jest z okazji wizyty w Polsce delegacji z prowincji Zhejiang, której przewodniczy Gubernator Prowincji Zhejiang Li Qiang. O możliwości współpracy z Gubernatorem rozmawiał będzie Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa. W ramach forum odbędzie się sesja indywidualnych spotkań biznesowych polskich przedsiębiorców z firmami chińskimi, biorącymi udział w delegacji. Chińskie firmy reprezentują m.in. sektor rolniczy, przetwórstwo spożywcze, maszynowy i elektroniczny, ochrona środowiska, IT, nowe technologie, przemysł górniczy, motoryzacyjny, przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, tekstylny i odzieżowy, a także sektor usług.

Źródło: Biuro Prasowe UM