Autobusem do Tokarni

Autobusem do Tokarni

Nową linię autobusową z Kielc do Tokarni uruchomi od 1 czerwca Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. To efekt porozumienia trzech gmin – Kielc, Chęcin i Sitkówki Nowiny, które zadeklarowały współfinansowanie kosztów tej linii. W rozmowy był zaangażowany Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, któremu podlega Muzeum Wsi Kieleckiej. Porozumienie w tej sprawie podpisano podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim. Oprócz przedstawicieli zainteresowanych gmin uczestniczyli w nim marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Janusz Karpiński.

Autobus oznaczony „T” będzie kursował tylko w niedziele. Będzie nim można dojechać na organizowane przez Muzeum Wsi Kieleckiej imprezy kulturalne, które zawsze przyciągają tysiące gości. Jednak do tej pory niemożliwy był dojazd do tego atrakcyjnego turystycznie miejsca komunikacją publiczną. Wicemarszałek województwa Grzegorz Świercz podkreślił, że taką potrzebę wielokrotnie sygnalizowali w Muzeum mieszkańcy regionu i wreszcie udało się zrealizować tę inicjatywę.
– Bardzo się cieszę, że dzięki dobrej woli samorządów udało się osiągnąć w tej sprawie porozumienie. Jedna z naszych największych atrakcji, zyskuje tym samym nowe możliwości – dodał marszałek Adam Jarubas.

Wiceprezydent Kielc Czesław Gruszewski podkreślił, że teraz mieszkańcy Kielc będą mogli bez przeszkód korzystać z bogatej oferty kulturalnej Muzeum Wsi Kieleckiej, które szczególnie w niedziele organizuje wiele imprez plenerowych. Skorzystają na tym również Chęciny, do których będzie łatwiej dostać się mieszkańcom Kielc. – Trudno nie poprzeć tego pomysłu. Jesteśmy żywo zainteresowani, żeby były większe możliwości dojazdu do nas, skomunikowania naszej gminy, tym bardziej, że za trzy miesiące oddajemy po remoncie zamek w Chęcinach, a turystyka w naszej strategii rozwoju zajmuje ważne miejsce – stwierdził Robert Jaworski, burmistrz Chęcin.

Nową linią „T” będzie można dojechać do Tokarni już 1 czerwca na organizowany w Dniu Dziecka IX Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny. Autobus będzie odjeżdżał z przystanku przy ul. Żytniej. Na początek przewidziano 10 kursów dziennie w obie strony. Pierwszy odjazd z Kielc zaplanowano na godzinę 9.50, a ostatni odjazd z Tokarni – na 18.45. Jeśli będzie zainteresowanie pasażerów, ZTM nie wyklucza zwiększenia liczby kursów.

Na razie autobus będzie omijał Chęciny, ale jest plan, by niebawem zaczął wjeżdżać również do Chęcin. Gminy Sitkówka Nowiny oraz Chęciny, przez które będzie przebiegała linia, będą współfinansowały przedsięwzięcie na zasadach określonych w odrębnych porozumieniach z Zarządem Transportu Miejskiego w Kielcach. Szczegółowe ustalenia w tej sprawie jeszcze trwają.