Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP

Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP

28 i 29 maja w Hotelu Basztowym w Sandomierzu odbędzie się Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP z udziałem dyrektorów biur i kancelarii sejmików województw. Gości powita Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Tadeusz Kowalczyk, który jednocześnie jest wiceprzewodniczącym Konwentu.

– Pragnę wyrazić wielką satysfakcję i radość, że na Ziemi Świętokrzyskiej będą gościć Przewodniczący Sejmików Województw z całego kraju oraz towarzyszący im Dyrektorzy Kancelarii/Biur sejmików. Jestem przekonany, że nasze spotkanie będzie doskonałym forum do dyskusji na temat nowych wyzwań stojących przed samorządami, a także okazją do promocji walorów turystycznych Ziemi Świętokrzyskiej – mówi w przedmowie do Konwentu Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk.

Dyskusja będzie dotyczyła zadań Przewodniczących Sejmików na przełomie kadencji i bieżących działań Związku Województw RP i jego organów oraz inicjatyw planowanych do końca kadencji. Przewodniczący sejmików omówią i przyjmą również uchwały i stanowiska, m.in na wspólne posiedzenie Konwentu Marszałków i Przewodniczących Sejmików Województw RP.

Drugiego dnia obrad, 29 maja, które będą połączone z obradami Konwentu Marszałków Województw RP i odbędą się na Zamku Królewskim w Sandomierzu, mowa będzie przede wszystkim o polityce społecznej. Otworzą je Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk.
Swoje wystąpienia zaprezentują również m.in. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz czy Minister Sportu i Turystyki Andrzej Biernat. Omówione zostaną m.in. zagadnienia wpływu zmian demograficznych na politykę rodzinną, finansowania wsparcia samorządów w budowie nowoczesnych obiektów sportowych o charakterze przyszkolnym czy rozwoju demograficznego polskiej rodziny.

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP został powołany w 2009 roku w Gdańsku i jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Wspiera Związek i jego organy w podejmowaniu inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień, w tym finansów, na rzecz samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów – zgodnie z zasadą pomocniczości, inicjowanie działań, opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, inspirowanie społeczności regionalnych, organizacji pozarządowych do podejmowania wspólnych, obywatelskich inicjatyw, mających wpływ na rozwój województw, inspirowanie środowisk samorządowych, biznesu, nauki, techniki, twórców oraz animatorów kultury do podejmowania wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi województw oraz promowaniu działalności Związku Województw RP.