O efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii w Brukseli

O efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii w Brukseli

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach uczestniczyli w rozmowach z Komisją Europejską w Brukseli na temat efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego rozwoju w ramach zasad Unii Europejskiej. Spotkanie zorganizowało Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.

22 maja 2014 r. Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UM WŚ oraz Łukasz Bilski – Prezes Zarządu ŚCIiTT, udzielili obszernego wywiadu badawczego i odpowiedzieli na szczegółowe pytania ze strony przedstawiciela Dyrektoriatu Generalnego ds. Środowiska Komisji Europejskiej dotyczące procesów związanych z wykorzystaniem potencjału OZE w Polsce i regionie świętokrzyskim, a przede wszystkim w aspekcie programowania funduszy unijnych w okresie 2014-2020 na poziomie regionalnym.

Spotkanie otworzył Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UM WŚ, który przedstawił główne kierunki rozwoju naszego regionu w najbliższych latach zapisane w Strategii Rozwoju Województwa oraz w negocjowanym obecnie z Komisją Europejską Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Następnie, wspólnie z Łukaszem Bilski Prezesem ŚCIiTT, zaprezentowali najważniejsze wdrażane i planowane działania związane z efektywnością energetyczną w regionie świętokrzyskim. W kolejnej części spotkania przedstawiciele naszego regionu udzielali obszernych wypowiedzi na pytania, które w imieniu Komisji Europejskiej zadawała Pani Olga Abramczyk.
W spotkaniu uczestniczyli także Michał Piast, dyrektor ŚCIiTT oraz Krzysztof Wójcik, Kierownik Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.