Przedłużenie naboru wniosków na udział w misji gospodarczej – Targi INDAGRA-FOOD 2014

Przedłużenie naboru wniosków na udział w misji gospodarczej – Targi INDAGRA-FOOD 2014

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłasza przedłużenie naboru wniosków dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej działających w sektorze spożywczym na uczestnictwo w Misji gospodarczej w związku z targami INDAGRA-FOOD 2014, odbywającej się w terminie 29 października – 2 listopada 2014 r. w Bukareszcie (Rumunia). Nowy termin nadsyłania wniosków upływa 30 maja 2014 roku.

Wyjazd jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.

W Wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą minimum 18 miesięcy na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej , w sektorze spożywczym.
Przewidywana liczba miejsc: 10 przedsiębiorstw.
Nowy termin nadsyłania wniosków: 30 maja 2014 roku.
Ogłoszenie wyników naboru: do połowy czerwca 2014 roku. Data może ulec zmianie. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać wyłącznie osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem pod adresem:
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
wraz z dopiskiem: BPW – MISJA SPOŻYWCZA RUMUNIA 2014
(KONTAKT: ilona.pytlarska@paiz.gov.pl)
Wnioski przesłane pocztą elektroniczną lub faksem nie będą rozpatrywane. Wnioski nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia Wniosku do PAIiIZ.

Więcej informacji: http://www.paiz.gov.pl/20140526/PRZEDLUZENIE_NABORU_WNIOSKOW_FIRM_NA_UCZESTNICTWO_W_MISJI_GOSPODARCZEJ_W_ZWIAZKU_Z_TARGAMI_INDAGRA_FOOD_W_BUKARESZCIE_W_RUMUNII