Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Z okazji 25-lecia wolnej Polski gazeta „Echo Dnia” zorganizowała plebiscyt Człowiek 25-lecia w województwie świętokrzyskim, w każdym z powiatów oraz w ważnych dziedzinach naszego życia. Dzisiaj w Best Western Grand Hotel w Kielcach odbędzie się finałowa gala, której gośćmi będą przedstawiciele Zarządu Województwa – marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz i Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

Plebiscyt miał na celu szczególne docenienie i wyróżnienie ludzi wyjątkowych, którzy zasłynęli ze swej działalności na niwie polityki, biznesu, nauki, sportu, działalności społecznej, kultury czy sztuki, i których nazwiska będą nie tylko zapamiętane przez kolejne pokolenia, ale w przyszłości widnieć będą w nazwach ulic, plac czy szkół. Ludzie ci w ciągu minionego ćwierćwiecza byli odpowiedzialni za sukcesy rodzącej się na nowo wolnej Polski.

W Warszawie w Pałacu Prezydenckim Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa uczestniczył będzie w Forum Debaty Publicznej „Polska Wieś 2014. 25 lat przemian i 10 lat w Unii Europejskiej”, promującego kolejną edycję „Raportu o stanie wsi. Polska Wieś 2014”. Ósme już wydanie „Raportu o stanie wsi. Polska wieś 2014” ukazuje się w roku szczególnym, w którym Polska obchodzi podwójny jubileusz: 25-lecie rozpoczęcia reform ustrojowych i 10-lecie akcesji do Unii Europejskiej. W tegorocznym wydaniu Raportu o stanie wsi prześledzono zmiany, jakie dokonały się na skutek postsocjalistycznych reform ustrojowych i gospodarczych; zmian wymuszonych przez trudny okres integrowania się Polski ze strukturami unijnymi, jak i tych, które obserwujemy w warunkach pełnoprawnego członkostwa i korzystania z dobrodziejstw polityk unijnych, ale także wzorem poprzednich lat przedstawiono „dzisiejszy” stan wsi i rolnictwa w Polsce. W Raporcie znajdziemy podsumowanie osiągnięć i sukcesów, ale także wskazanie czego nie udało się zrealizować.