e – świętokrzyskie coraz bliżej finału

e – świętokrzyskie coraz bliżej finału

– Te wszystkie projekty są ze sobą komplementarne i mają jeden cel: poprzez usprawnienie pracy jednostek samorządu terytorialnego, mają ułatwić życie obywatelowi, który nie będzie musiał wielokrotnie odwiedzać urzędu –  tak wicemarszałek Grzegorz Świercz określił realizowane w Świętokrzyskiem zadania, związane z rozbudową infrastruktury informatycznej i budową Systemu Informacji Przestrzennej. Projekty prowadzone w partnerstwie z gminami i powiatami, przy znaczącym udziale środków unijnych, są już wykonane w 80 procentach. Mówiono o tym podczas konferencji w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Pierwsze zadanie nosi nazwę „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i ma na celu wzrost bezpieczeństwa systemów oraz sieci informatycznych w gminach, powiatach województwa oraz wdrożenie w urzędach systemów dziedzinowych i elektronicznego obiegu dokumentów. Jak poinformowała  Monika Świercz – kierownik projektu, Urząd Marszałkowski realizuje go w porozumieniu z wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego oraz Prokuraturą Okręgową w Kielcach i Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim. W ramach tego projektu, portal Wrota Świętokrzyskie został rozbudowany o dwa nowe serwisy: dla niewidomych i niedowidzących oraz multimedialny. Zakończenie wartego ponad 40 milionów złotych zadania (85 procent tej kwoty pochodzi z RPO) zaplanowano w połowie przyszłego roku.

W tym czasie ma być także sfinalizowany projekt pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Marek Gołuch, kierownik tego przedsięwzięcia tłumaczy, że system pozwoli na zebranie w jednym miejscu aktualnych, wiarygodnych informacji z wielu dziedzin m.in.: na temat nieruchomości, dróg, kolei, obiektów ochrony zdrowia, zabytków, zarządzania kryzysowego ale i relacji społecznych czy demograficznych. Podniesie to atrakcyjność województwa zarówno w oczach mieszkańców, jak i inwestorów. Dostęp do danych będzie możliwy za pomocą geoportali, działających na poziomie województwa i powiatów. – Jesteśmy jedynym województwem w kraju, które realizuje projekt z wszystkim jednostkami samorządu terytorialnego – zauważył Marek Gołuch i poinformował, że w zadanie zaangażowanych jest 116 podmiotów.

Wicemarszałek Grzegorz Świercz podkreślał ogrom pracy, jaki włożono przy tych projektach. Trzeba było pogodzić interesy wielu podmiotów, odpowiedzieć na setki pytań firm i zmieścić się w normach czasowych narzuconych przez Unię Europejską. W tej chwili gminy, powiaty otrzymały już sprzęt i trwa wdrażanie oprogramowania.

W regionie realizowane jest też zadanie pn.: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”. W ramach tego, łączącego wszystkie pozostałe, projektu powstanie ponad 1400 km sieci światłowodowej, dzięki której z szerokopasmowego Internetu w 2015 r. będzie mogło korzystać 90 proc. mieszkańców województwa i 100 proc. firm. Andrzej Sztokfisz, zastępca dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach poinformował, że dzisiaj jest niezwykle ważny dzień, gdyż odebrany został pierwszy odcinek sieci, między Włoszczową , a Jędrzejowem.

Andrzej Sztokfisz wspomniał też o międzynarodowym projekcie ONE, który województwo świętokrzyskie realizuje wspólnie z międzynarodowymi partnerami. Jego celem jest wypracowanie dla potrzeb regionu modelu funkcjonowania obserwatorium monitorującego i analizującego procesy związane z szeroko pojętymi technologiami teleinformatycznymi. Udział w tym projekcie, jak zauważył Andrzej Sztokfisz pokazuje, że województwo świętokrzyskie wcale nie jest w tyle w tej tematyce, a nawet może pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami.

Wicemarszałek Grzegorz Świercz zauważył, że realizacja wyżej wspomnianych projektów ma też znaczenie gospodarcze – obniży koszty planów inwestycyjnych, konkretnie pieniądze skonsumują  firmy informatyczne.

Uwagę na te kwestie zwrócił Arkadiusz Bąk, szef gabinetu politycznego ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, który połączył się z uczestnikami spotkania w Kielcach. Arkadiusz Bąk podkreślał, że Ministerstwo Gospodarki podchodzi do gospodarki elektronicznej też od strony rynku. Mówił również o konieczności przeniesienia świadomości ludzkiej w świat elektroniczny. Na razie wiele osób bardziej wierzy papierowym dokumentom, a przecież informacja w komputerze musi być tak samo zabezpieczona i  ma taką samą wartość urzędową.  

Źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl