Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach, w ramach Forum Myśli Społecznej wezmą udział w dyskusji panelowej o procesie tworzenia Konstytucji RP i aktualności norm konstytucyjnych po 20 latach jej funkcjonowania. O kuluarach prac konstytucyjnych opowiedzą: prof. dr hab. Stefan Józef Pastuszka, prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia oraz Michał Drozdek. Organizatorem spotkania jest Forum Myśli Społecznej – Województwo Świętokrzyskie.

                                                             ***
Wicemarszałek Jan Maćkowiak uczestniczył w spotkaniu z delegacją z regionu Piemonte (Włochy), która przebywa z wizytą w naszym regionie w ramach projektu realizowanego przez Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Turystyki „Karol” ze Starachowic i włoską organizację Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – Formazione Professionale z Turynu. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie region świętokrzyski, realizacja projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz perspektywy rozwoju regionu. Wizyta 16 – osobowej reprezentacji z Regionu Piemonte odbywa się w ramach projektu, który dotyczy odbywania stażu przez absolwentów włoskich uczelni wyższych w instytucjach publicznych i w firmach prywatnych, usytuowanych w Kielcach i na terenie województwa świętokrzyskiego.

W halach wystawienniczych Targów Kielce odbywa się największe na regionalnym rynku przedsięwzięcie skierowane do studentów i absolwentów poszukujących zatrudnienia – XI Ogólnopolskie Targi Pracy dla Studentów i Absolwentów Szkół Wyższych Targi: Praca, Kariera, Rozwój. Swoje oferty staży, praktyki i etatów prezentują pracodawcy działający w różnych dziedzinach gospodarki ze Świętokrzyskiego i województw ościennych. Wydarzeniem towarzyszącym Targom: Praca, Kariera, Rozwój będzie Forum „Biznes, edukacja, rozwój” poświęcone m.in.: zawodom przyszłości, zmianom w systemie kształcenia, kierunkom edukacji, które mogą zagwarantować sukces zawodowy. Gościem imprezy będzie wicemarszałek Jan Maćkowiak.

Biuro Prasowe UMWŚ