Plakat promujący wydarzenie

Akcja profilaktyczna „Po trendy tędy”

W związku z przypadającym 7 kwietnia Światowym Dniem Zdrowia Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach organizuje akcję profilaktyczną pn. “Po trendy tędy”. Wydarzenie ma na celu zwrócenie uwagi mieszkańców naszego województwa na stan ich zdrowia oraz zaszczepienie idei profilaktyki zdrowotnej. W godz. 15.00 – 18.00 będzie można skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w Galerii Korona, ul. Warszawska 26, Kielce.

Partnerami zadania są: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, Wojewódzki Szpital Zespolony Kielce, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielce, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskie Centrum Onkologii Galeria Korona, Stowarzyszenie „Biegacz Świętokrzyski” oraz JATOMI Fitness.
    
W ramach akcji przeprowadzane będą badania
•    pomiaru ciśnienia tętniczego,
•    pomiaru stężenia glukozy we krwi,
•    pomiaru wskaźnika BMI i poziomu tkanki tłuszczowej wraz z poradnictwem dietetycznym,
•    pomiaru poziomu tlenku węgla w powietrzu wydychanym,
•    pomiaru PEF (szczytowy przepływ wydechowy).
Będą udzielane porady edukacyjne w zakresie:
•    prowadzenia zdrowego stylu życia oraz profilaktyki chorób odtytoniowych,
•    “zdrowia nerek”,
•    bezdechu sennego.
Odbędzie się również pokaz ratowniczy przygotowany przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach a uczestnicy akcji  otrzymają materiały edukacyjne.

Plakat promujący wydarzenie

Akcja odbędzie się 7 kwietnia w godzinach 15.00-18.00 w Galerii Korona w Kielcach.