Andrzej Bętkowski I Jerzy Zawadzki Z Bukietem Kwiatów

Z wizytą u jubilata

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski złożył dziś wizytę obchodzącemu 88 urodziny Jerzemu Zawadzkiemu ps. „Mały”, który jest jednym z trzech mieszkających w województwie uczestników Powstania Warszawskiego. Andrzej Bętkowski w imieniu swoim i marszałek Renaty Janik przekazał jubilatowi list gratulacyjny, bukiet kwiatów oraz upominek. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.   

W liście czytamy między innymi:

„(…) Samorząd Województwa Świętokrzyskiego jest zaszczycony, iż w Kielcach, stolicy naszego województwa, mieszka tak niezwykły bohater, który w wieku zaledwie kilku lat położył na szali swoje życie, wstępując do warszawskiej konspiracji Armii Krajowej i podjął walkę w Powstaniu Warszawskim.

Pańska pomoc żywnościowa udzielana Żydom w warszawskim getcie, ochotnicza służba pomocnicza przy batalionie “Chrobry I”, udział w akcji na Nordwache i w wyzwoleniu więzienia przy ul. Gęsiej, osadzenie w obozach Dulag 121, KL Sachsenhausen, a następnie w Eulenburg, internowanie i prześladowania, które Pana spotkały w czasach PRL – tak bogatym życiorysem można by obdzielić co najmniej kilka osób. Jest Pan dumą Kielc i całego województwa (…).”

Porucznik Jerzy Zawadzki, pseudonim “Mały”, urodził się 23 czerwca 1936 roku w Warszawie. Jako ośmiolatek przystąpił do walk w Powstaniu Warszawskim, po Powstaniu wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną. Z obozu przejściowego w Pruszkowie (Dulagu 121) został przewieziony do obozów na terenie Niemiec.

Po wojnie należał do drużyny harcerskiej w Otwocku i uczył się w Szkole Wawelberga (Wydział Budowy Dróg i Mostów), a po przekształceniach szkoły – w Liceum Komunikacyjnym i ostatecznie w Technikum Kolejowym. Po szkole krótko pracował w Biurze Projektów Kolejowych w Warszawie, jednak niebawem otrzymał nakaz pracy do Kielc, gdzie w 1955 osiadł na stałe i założył rodzinę.

W Kielcach był jednym z organizatorów NSZZ  Solidarność, w 1981 roku został internowany i osadzony w areszcie na kieleckich Piaskach. Jest wiceprezesem Koła numer 1 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach. Często zapraszany jest do szkół, w których propaguje wśród młodzieży wiedzę o powstaniu Warszawskim.

 

 

 

Galeria zdjęć