Img 9686

Z wizytą w Parku Legend. Otwarcie za kilka miesięcy

W Nowej Słupi powstaje kolejna atrakcja turystyczna, ściśle związana z dziedzictwem kulturowym regionu – Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich “Łysa Góra”. Będzie on łączył w sobie formułę nowoczesnego muzeum z salami wystawowymi, kinem, strefą edukacyjną i rozrywkową, z zewnętrznym amfiteatrem. Postęp prac oglądał i oceniał marszałek województwa Andrzej Bętkowski, a także prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Marcin Piętak oraz dyrektor Parku, Małgorzata Wilk-Grzywna i burmistrz Nowej Słupi Andrzej Gąsior.

Nowoczesny obiekt stanął w miejscu dawnego amfiteatru. Jego bryła nawiązuje do świętokrzyskich pasiaków. Park ukazywał będzie szeroki kontekst kulturowy, w aspekcie prezentacji wielu lokalnych legend, baśni i mitów oraz ich nawiązania do bogatej i ciekawej historii Gór Świętokrzyskich.

Odwiedzający Park poznają przygotowane ekspozycje, przybliżające bohaterów świętokrzyskich podań i legend. Znajdą się także miejsca do prowadzenia gier i zabaw, także edukacyjnych, kino 3D, będzie amfiteatr z rozległą widownią, nie braknie sali restauracyjnej, pomieszczeń biurowych, technicznych, sanitarnych.

Oferta przygotowanych atrakcji będzie skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży, studentów, nauczycieli i miłośników historii. Park tworzył będzie w przyszłości jeden z obiektów, wchodzących w skład Świętokrzyskiego Parku Nauki i Rozrywki. Projekt zakłada promocję całego regionu, najważniejszych jego miejsc i atrakcji turystycznych.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu, który został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020, działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Pełna nazwa projektu brzmi: Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia.

Park ma kosztować około 21 mln zł. Kwota dofinansowania z RPO to prawie 13 mln. Wkład własny beneficjenta to około 8,2 mln złotych.