Andrzej Pruś przemawia do młodzieży

Zachęcali uczniów z powiatu koneckiego do aktywności w Młodzieżowym Sejmiku

W Starostwie Powiatowym w Końskich w czwartek, 19 maja br., odbyło się spotkanie informacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu, dotyczące naboru do III kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Uczestniczyli w nim przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś, Zofia Mogielska – była przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz radny młodzieżowy Filip Ślusarczyk. Przedłużony termin zgłaszania kandydatur na młodzieżowych radnych upływa w piątek, 20 maja br.

Przewodniczący Sejmiku oraz młodzieżowi radni mówili o zasadach działania sejmiku młodzieżowego, przedstawiali formy aktywności a także zachęcali do zgłaszania kandydatur do III kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś podkreślał podczas spotkania, że Młodzieżowy Sejmik Województwa jest bardzo użytecznym wsparciem dla „dorosłego”, ustawowego Sejmiku, a zaangażowanie młodzieży w życie publiczne jest ogromnie ważne dla dalszego rozwoju Świętokrzyskiego. Młodzieżowi radni opiniowali m.in. projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, a także projekty uchwał Sejmiku Województwa dotyczących spraw związanych z młodzieżą. Przewodniczący Andrzej Pruś zachęcał uczestniczących w spotkaniu uczniów do zgłaszania się i podjęcia prac w Młodzieżowym Sejmiku.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie ze szkół z powiatu koneckiego wraz z nauczycielami i wychowawcami. W dyskusji uczestniczyli również starosta konecki Grzegorz Piec, wicestarosta Wiesław Skowron i członek Zarządu Powiatu Jarosław Staciwa.

Więcej informacji o naborze oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można w zakładce Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.