Andrzej Pruś, Przewodniczacy Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Stoi Przy Mównicy

Dzień Strażaka w Starachowicach

Wczoraj przed budynkiem Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach odbył się apel z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka. Nie zabrakło gratulacji oraz odznaczeń, medali i awansów dla najlepszych strażaków. W uroczystościach uczestniczył Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Wczorajsze uroczystości na placu przed Komendą Powiatową PSP rozpoczęły się od złożenia meldunku zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Jarosławowi Piotrowskiemu, po czym przy dźwiękach hymnu narodowego podniesiono flagę państwową. Następie głos zabrał komendant powiatowy PSP w Starachowicach mł. bryg. Sławomir Zięba, który przywitał gości i wygłosił krótkie przemówienie. W uroczystościach wzięli udział posłowie na Sejm RP: Agata Wojtyszek i Krzysztof Lipiec, starosta starachowicki Piotr Ambroszczyk, wiceprezydent Starachowic Marcin Gołębiewski, wójt gminy Brody Marzena Bernat, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz wójt gminy Pawłów Marek Wojtas.
Kolejnym punktem obchodów było wręczenie odznaczeń, wyróżnień i aktów mianowania na wyższy stopień służbowy.

  • Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymał 1 strażak
  • Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymało 2 strażaków
  • Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymało 5 druhów i sekretarz gminy Pawłów
  • Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymało 3 druhów
  • Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał 1 strażak, 4 druhów oraz pracownica sekcji organizacyjnej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Starachowicach
  • Stopień starszego kapitana nadano 1 strażakowi
  • Stopień starszego aspiranta nadano 1 strażakowi
  • Stopień ogniomistrza nadano 2 strażakom
  • Stopień młodszego ogniomistrza nadano 2 strażakom

Wręczono także decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego dla 5 druhów OSP z terenu powiatu starachowickiego:
Na koniec uroczystości kapelan powiatowy strażaków ks. Henryk Wólczyński poświęcił nowe wozy strażackie: GCBA MAN 5/40 i SLRR Mitsubihi L-200, które trafiły na wyposażenie Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach.

Galeria zdjęć