Marszałek Andrzej Bętkowski, Marek Jońca, Paweł Krakowiak oraz kobieta i mężczyzna stoją przed budynkiem (szkołą)

Zakończyła się termomodernizacja budynków w gminie Bogoria

Marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Marek Jońca i radny Sejmiku Paweł Krakowiak uczestniczyli w odbiorze poddanych kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bogoria. Inwestycja była prowadzona w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu było ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Bogoria poprzez poprawę efektywności energetycznej dwunastu budynków użyteczności publicznej. W ramach inwestycji przeprowadzona została głęboka termomodernizacja: Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Niedźwiedź, remizy w m. Niedźwiedź, remizy w m. Przyborowice, remizy w m. Miłoszowice, remizy w m. Zimnowoda, remizy w m. Domaradzice, Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii – Szkoły Podstawowej (kl. 1-3), Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii  – Szkoły Podstawowej (kl. 4-8), Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii  – Liceum, Szkoły Branżowej i Przedszkola, Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Szczeglice, budynku Samorządowego Centrum Oświaty w Bogorii, przedszkola w m. Kiełczyna.

– Cieszymy się, że nieduża wiejska gmina w tak efektywny sposób wydatkuje środki, które zostały tu skierowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dzięki tym pieniądzom udało się przeprowadzić termomodernizację pięciu remiz strażackich oraz kilku placówek oświatowych i przedszkola. Środki zostały wydatkowane w bardzo przemyślany sposób i przyczynią się do dużych oszczędności energii podczas użytkowania tych budynków – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

Andrzej Bętkowski zwraca uwagę na fakt, iż przeprowadzone w gminie Bogoria inwestycje dedykowane są bardzo różnym grupom społecznym i doskonale służą integracji lokalnej społeczności.

– Celem polityki, którą prowadzimy jest zapobieganie atomizacji w społecznościach lokalnych. Dzięki temu, że mieszkańcy wsi mają się gdzie spotkać i wspólnie spędzić czas, a strażacy prowadzić swoją działalność, społeczność wzmacnia więzy i buduje wspólnotę, która te dobre wzorce może przekazywać następnym pokoleniom – podkreśla marszałek.

Zakres prac objął m.in: modernizację instalacji c.o., docieplenie ścian, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji OZE.

Szacuje się, że wyniku termomodernizacji budynków roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 429,43 ton równoważnika CO2/rok a ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 3 045,17 GJ/rok.

– Tego rodzaju inwestycje świetnie wpisują się w działania Unii Europejskiej. Dość wspomnieć o Europejskim Zielonym Ładzie czy też naszym krajowym Zielonym Ładzie. Warto dodać, że uchwała antysmogowa przyjęta przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego tak naprawdę realizowana jest właśnie przez gminy. Globalna polityka ograniczania emisji gazów cieplarnianych, troska o czyste powietrze przenosi się do małych miejscowości, zaszczepiana jest w gminach. Gmina Bogoria jest najlepszym tego przykładem – mówi Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 6 419 360,00 zł, zaś wartość dofinansowania to 5 427 923,37 zł. Beneficjentem była Gmina Bogoria.

 

 

 

 

Galeria zdjęć