Uroczystosć Otwarcia Urzędu Gminy W Skalbmierzu (5)

Zakończyła się termomodernizacja budynków w gminie Skalbmierz

W Skalbmierzu uroczyście otwarto zmodernizowany budynek Urzędu Miasta i Gminy. Siedziba lokalnego samorządu oraz 3 inne gminne obiekty użyteczności publicznej  przeszły remont w ramach projektu termomodernizacyjnego, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W spotkaniu wziął udział marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Inwestycja pn. “Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Skalbmierz – etap II” kosztowała 1 mln 887 tys. zł i była prowadzona w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Na ten cel gmina otrzymała 1 mln 458 tys. zł dofinansowania z UE.

Projekt zakłada podniesienie poziomu efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Skalbmierz. Zadanie objęło swym zakresem 4 budynki o łącznej powierzchni 1 410 m2, tj.:  budynek Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu, budynek Klubu Seniora w Skalbmierzu oraz budynki świetlic w Małoszowie i  Krępicach. Wykonano m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu i ścian zewnętrznych, wymianę źródeł ciepła, wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznych.

– Cieszę się, że Skalbmierz w tak efektywny sposób wydatkuje środki, które zostały tu skierowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dzięki tym pieniądzom udało się przeprowadzić termomodernizację czterech obiektów użyteczności publicznej. Środki zostały wydatkowane w bardzo przemyślany sposób i przyczynią się do dużych oszczędności energii podczas użytkowania tych budynków – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

W dzisiejszym wydarzeniu wzięli także udział Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, przewodniczący Rady Miejskiej w Skalbmierzu Leszek Śmiech, burmistrz Skalbmierza Marek Juszczyk oraz włodarze okolicznych gmin: burmistrz Opatowca Sławomir Kowalczyk i wójt gminy Bejsce Edward Krupa.

foto wnętrz urzędu: Marta Gajda-Kruk, Radio Kielce