Zaliczenie dla pracownika

Najpóźniej na początku października powinien zakończyć się proces oceniania urzędników samorządowych. Część jednostek czeka z tym na ostatnią chwilę. Są jednak takie, w których procedury dobiegają końca.

Najpóźniej na początku października powinien zakończyć się proces oceniania urzędników samorządowych. Część jednostek czeka z tym na ostatnią chwilę. Są jednak takie, w których procedury dobiegają końca. Nowe przepisy pozostawiły samorządowemu pracodawcy swobodę w ustaleniu czasu dokonywania oceny podległego pracownika. – My uznaliśmy, że powinien to być miesiąc, aby z jednej strony osoba oceniana miała możliwość podjęcia różnych decyzji, ale z drugiej strony, żeby tego specyficznego okresu nie przedłużać – mówi Jan Kościerzyński,sekretarz gminy w Konecku Dodaje, że jego obawy związane z wejściem w życie rozporządzenia dotyczyły konsekwencji drugiej oceny negatywnej pracownika. – Nie wiadomo, czy ten przepis nie będzie nadużywany do zwolnień – zauważa. – Oby nie. Obowiązek regularnego przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych urzędników wprowadziła ostatnia nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych z 25 sierpnia 2006 roku. Zgodnie z nowym brzmieniem artykułu 17 będą one dotyczyć osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, a także zatrudnionych na innych stanowiskach pracowników mianowanych. Pierwsza ocena musi być przeprowadzona do 10 października, kolejne może dzielić co najwyżej dwuletni odstęp.

Rozporządzenie w sprawie ocen kwalifikacyjnych

Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych

Źródło: www.samorzad.pap.com.pl