Umoy podpisuje Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia – Bogumiła Niziołek i ks. Andrzej Drapała – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”.

Zapobiegają uzależnieniom i patologiom społecznym

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” realizować będzie zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii. Prezes Zarządu Stowarzyszenia ksiądz Andrzej Drapała podpisał umowy z Bogumiłą Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na wykonanie projektów: „Zanim będzie za późno” oraz „Wolni od substancji psychoaktywnych”.

Projekt pod tytułem „Zanim będzie za późno” skierowany jest do grupy młodych ludzi w wieku 13-18 lat i ma na celu realizację działań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży oraz pogłębianie wiedzy na temat zdrowotnych, społecznych i prawnych konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych.

– To są zadania wspierające działalność leczniczą. Dzięki nim nie będziemy mieli tych pacjentów w przyszłości w placówkach medycznych. Będziemy proponować także różnorodne zajęcia, ponieważ rozwój zainteresowań i pasji odwraca uwagę od używek – mówił ksiądz Andrzej Drapała, prezes Zarządu Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”.

Projekt pod tytułem „Wolni od substancji psychoaktywnych” skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat oraz ich rodziców. Ma na celu dostarczenie podstawowych informacji o zagrożeniach i konsekwencjach związanych z nadużywaniem środków odurzających, psychotropowych i psychoaktywnych.

Galeria zdjęć